Yeni Akit – Kuran-ı Hakim ve Meal-i Kerim

Yeni Akit gazetesi tarafından gerçekleştirilecek kampanya ile, Hasan Basri Çantay’ın Kur’an-ı ve Meal-i Kerim kitapları okuyuculara sunulacaktır. 3 Cilt Eser 59 Kupon karşılığında okuyuculara sunulacaktır. İlk kampanya 21  Mart Pazartesi günü başlayacaktır.

2. Kampanya:

Gazete tarafından yoğun istek üzerine 1 Nisan 2011 Cuma günü yeni bir kampanya başlatılacağı duyurulmuştur. 2. Kampanyaya katılmak isteyen okuyucular 1 Nisan Cuma gününden itibaren 59 kupon biriktirerek bu eserlere sahip olabilirler.

Kitapların Detayları:

Bu meâl Celâleyn, Nesefî, Beyzavî, Râzî, Zemahşerî gibi pek çok ünlü klasik tefsire ait açıklamaları da içine alan, âyetlerin nüzul sebeplerini bildiren, ayrıca sahih hadislerle âyetlere açıklık getiren bir meâl şaheseridir. Bu açıdan aslında özet bir tefsir olan ve diğer Türkçe Kur’an Meâllerine de kaynaklık eden “Çantay Meâli” dil, imlâ ve iç düzeni yenilenerek okuyucuya sunulmuştur.

Yeni Akit gazetesi kampanyayı; Toplam 3 cilt, 1256 Sayfa, şamur kağıt, iplik dikiş, lüx cilt, pırıl pırıl baskı olarak duyurmaktadır.

Diyanet İşleri Eski Başkanı Lütfü Doğan’ın Kampanya Hakkındaki Yorumu:

Hasan Basri Çantay hocamızın makamı cennet olsun. Kendisi büyük bir ilim adamıdır, Kur’an’a hizmeti büyüktür. 3 Ciltlik bu Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim’i okumak, yaymak son derece faydalıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin bu eseri dağıtması yararlı bir hizmet. Özellikle gençlerimiz bu eseri okumalı. Kur’an’ı Kerim’i okumak ve ondan örnekler almak, hem ilim ve ibadette hem de kişinin sosyal hayatına büyük kazançlar sağlayacaktır.


Gazete kuponu biriktirerek hediye almak ne derece doğrudur?

Herhangi bir firmanın veya şahsın, sattığı mal ile beraber müşterilerine “hediye, armağan, ikramiye” gibi isimlerle verdiği malların helâl olanları ve haram olanları vardır. Önce helâl olanlarından başlayalım:
Bir gazete veya ticârî firma, müşterisini ve sattığı mala rağbeti arttırmak için kupon neşrediyor, yahut kutuların içine bazı mallar koyuyor. Birinci uygulamada belli sayıda kupon biriktirip firmaya teslim edenler arasında kur’a çekerek, kimlerin ismi çıkarsa, onlara belli miktarda hediyeler veriyor. İkinci uygulamada ise, içinde deterjandan başka bir de sabun bulunan, yahut daha kıymetli bir mal bulunan kutuyu tesâdüfen almış bulunan müşteri o mala da sahip oluyor. İşte, meselâ bir gazete veya deterjanın yanında verilen o malların helâl olabilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekir.
a) Hediye kuponu bulunan gazete ile kuponsuz gazetenin fiyatı arasında fark bulunmamalıdır; yani gazete on lira ise, hediye kuponu neşredilirken de on lira, neşredilmezken de on lira olmalıdır. Deterjanların hediyeli kutuları ile (içinden hediye çıkması muhtemel bulunan kutuları ile) hediyesiz kutuları aynı fiyatla satılmalıdır.
b) Hediye diye verilen mallar İslâmda alınıp istifâde edilmesi mübah olan (helâl) mallar olmalıdır.
c) Hediye dağıtarak müşteri arttıran, daha çok mal satan müessese, İslâma göre câiz ve helâl olan mallar üzerinde çalışan, câiz olan işleri yapan müesseseler olmalıdır.
İşte bu şartlar tahakkuk edince, meselâ yüz lira vererek aldığımız bir kutu deterjanın fiyatı zaten yüz liradır, biz hediye çıksın diye farklı bir bedel ödemedik, içinden çıkan veya kur’adan çıkan mal doğrudan doğruya gazete veya firmanın kazancından, rızâsı ile ayırıp bize hediye ettiği bir maldır ve helâldir.
Yukarıdaki şartlardan birisi bulunmazsa verilen hediyeler alınamaz, helâl olmaz. Meselâ aynı kalite ve miktarda deterjan ihtiva eden kutulardan hediyeli olanlar 110 liraya, hediyesiz, olanlar 100 liraya satılsa, bu on liralık fazlalıklar, çıkması muhtemel hediye için verilecek, firmada toplanacak, firmaya kur’a ile, yahut bazı kutulara koyarak, binlerce kişiden topladığı onar liradan meydana gelen malları, daha az sayıda kişiye dağıtacaktır ki, bu takdirde gerçekleşen muâmele kumar ve piyango mahiyetinde olur. Kezâ dağıttığı şey içki, müstehcen neşriyat vb. şeyler ise bunları almak ve bunun için kupon biriktirmek câiz olamaz. Bir de bu yol ile müşteri celbeden müessese, İslâmın haram kıldığı bir iş ve mal üzerinde çalışıyorsa onun hediyesine talip olmak ve verdiğini almak yine câiz olmaz. (Prof. Dr. Hayrettin Karaman)

Selam ve dua ile…
Gazete kuponu biriktirerek hediye almak yazısı Sorularla İslamiyet sitesinden alınmıştır.